Uszatka w blokowisku

Zimuj?ce uszatki (Asio otus) spotyka si? w ci?gu dnia najcz??ciej siedz?ce ukryte w g?stwinie drzew (du?ych krzewów) iglastych. To zapewnia im nie tylko os?on? przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, buy ale tak?e (a mo?e przede wszystkim) przed wykryciem ich przez inne ptaki, order które wiadomo, ?e na widok drapie?nika, potrafi? nie?le da? si? mu we znaki.

Uszatk? przedstawion? na zdj?ciach zauwa?y? pomi?dzy blokami w dzielnicy 1000-lecia w Cz?stochowie Pan Andrzej Salwierak. Sowa od 17 listopada upatrzy?a sobie brzoz?, gdzie przy rozwidleniu konarów stara si? przetrwa? okres zimowy. Pan Andrzej z ?on? i s?siadami postanowili skontaktowa? si? ze mn?, aby doradzi? si? czy sowie w jaki? sposób nie nale?y pomóc. A pomys?ów niesienia pomocy by?o sporo, pocz?wszy od dokarmiania a sko?czywszy na zamontowaniu daszka w miejscu, gdzie sowa siedzi za dnia :-).

Asio_otus_1

Asio_otus_2

Asio_otus_3