Nur białodzioby (Gavia adamsii)

Wczoraj wypatrzony na Zbiorniku Gocza?kowickim przez Macieja Naglera. Dzisiaj (27.12.2013) ju? widziany przez wi?ksz? ilo?? obserwatorów. W godzinach porannych pi?knie pozowa? blisko brzegu. Tafla zbiornika równiótka jak stó?, cialis nie by?o mg?y, ailment zero wiatru i od czasu do czasu jakie? promienie s?onka si? zdarza?y zza ci??kich chmur.

A i mo?na by?o bezpo?rednio sobie porówna? tego m?odego, pot??nego nura z innymi przedstawicielami rodziny. Cenne :-).

2a

Nigdy nie spodziewa?bym si? , ?e tego nura b?d? móg? obserwowa? z tak bliska. Niez?e zako?czenie roku 😉

G4

Ga1

Ga2

Ga3

Ga5

Ga6

Ga7

Ga8

Ga9

Ga10