Puszczyk mszarny !

Puszczyk mszarny (Strix nebulosa) – wielka, malady tajemnicza i bardzo rzadka w Polsce sowa. Od kilku sezonów zadomowiona w Lasach Sobiborskich w liczbie kilku par. Miejsca l?gów otoczone pilnie strze?ona tajemnic?, viagra 60mg co zrozumia?e. Dotychczas robi?em trzy podej?cia aby ten gatunek zobaczy? u nas. Ba ! Ja mimo licznych podró?y nie mia?em go na „?yciówce”. Ostatnio by?o blisko podczas mojej czerwcowej wyprawy na Ural. Blisko to znaczy dzie? spó?nienia 😉 .

No ale wreszcie nadszed? ten dzie?. Po informacji od Marcina Borowika i Grzesia Kaczorowskiego ruszy?em wraz z Irkiem Wo?niakiem i Wojtkiem Mi?oszem pierwszego dnia lipca w godzinach rannych do Sobiboru. Upalny dzie? dodatkowo wzmaga? zm?czenie po nieprzespanej nocy (nietoperze trzeba by?o skontrolowa? 😉 ). Dotarli?my na sobiborskie mszary oko?o 15. Na szcz??cie nie odczuli?my obecno?ci komarów. Co za ulga 🙂 . Szybkie przygotowanie sprz?tu i w las. Dotarli?my szybko na miejsce gdzie kilka dni wcze?niej ch?opaki mieli ptaka doros?ego z m?odym. Szukamy, prescription szukamy i nic. Obchodzimy dooko?a mszar. Wszystko suche jak pieprz. Nic. Trzeba si? decydowa? na jakie? kroki. Ustalamy, ?e wracamy do auta. Krótka drzemka i o zmierzchu wyruszymy wzd?u? torów. Mo?e co? us?yszymy ?

IMG_1625_mszar1
Sobiborskie mszary
IMG_1629_mszar2
Sobiborskie mszary
DSC08358a
Poszukiwania trwaj? (fot. I.Wo?niak)

 

Ale plany bior? w ?eb 🙂 Bo oto w drodze powrotnej, id?c tyralier?, napotykamy m?odego (Irek) i doros?ego (ja z Wojtkiem) puszczyka mszarnego. I to wszystko w odleg?o?ci oko?o 100 metrów od miejsca obserwacji na które mieli?my namiar. Ptaki s? niep?ochliwe, jak to puszczyki mszarne. M?ody, jeszcze niezdarnie do??, przemieszcza si? po ga??ziach drzewa. Doros?y, chyba samica, bacznie obserwuje to co robimy, wydaj?c jakie? ciche, ledwie s?yszalne dla naszych uszu, d?wi?ki.

Strix_nebulosa_juv_IMG_1738
M?ody puszczyk mszarny
Strix_nebulosa_ad_IMG_1759
Doros?y puszczyk mszarny (chyba samica)

Strix_nebulosa_ad_IMG_1763

Zostawiamy rodzink? w spokoju i szcz??liwi wracamy do auta. Tak oto skompletowa?em swoj? list? sów na obszarze Zachodniej Palearktyki 🙂 .