Migrant ze wschodu czyli biegus ostrosterny

Kiedy:

wyjazd 07.09.15 godz. 18:00 powrót 09.09.15 godz. 6:00. W obie strony prawie 2.500 km i 3 kierowców. Wed?ug GoogleMaps 12, viagra buy 5 godziny jazdy, abortion nam zaj??o to odpowiednio 14 i 16 godzin 🙂 .

Gdzie:

?wirownia przy Hondsbossche Zeewering (52.736375, 4.644393) ko?o Camperduin, Holandia

Z kim:

Radek Gwó?d?, Marcin Dyduch

Czym:

Fiat Doblo

Co:

biegus ostrosterny Calidris acuminata wschodniosyberyjski siewkus rzadko zalatuj?cy do Europy, w Holandii po raz  8. Osobnik doros?y. W Polsce gatunek ten dotychczas nie  notowany, ale wiemy ?e niebawem b?dzie stwierdzony te? u nas i wiemy te? na 75% KTO tego pierwszego stwierdzenia dokona ;-).

Foto relacja z wyjazdu

IMAG0030a
?wirownia ko?o Camperduing
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3753a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3745a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3750a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_4094a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata w grupie z innymi siewkusami
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3740a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3895a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3916a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_4095a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata w?ród innych siewek
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3907a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3922a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3852a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata dla porównania z biegusem zmiennym Calidris alpina
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3878a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
IMG_4004a
Biegus ostrosterny cieszy si? permanentnym zainteresowaniem ptasiarzy
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3892a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3811a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata obok biegusa zmiennego Calidris alpina
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3817a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3847a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata
Sharp_Tailed_Sandpiper_IMG_3851a
Biegus ostrosterny Calidris acuminata z biegusem zmiennym Calidris alpina
Rec_avo_IMG_3995a
Szablodzioby Recurvirostra avocetta
IMG_3966a
A tymczasem 30 km dalej na pó?noc ch?opaki „zaliczaj?” g?go?ka 🙂
buc_alb_IMG_3960a
Samica g?go?ka Bucephala albeola

Hej sokoły !

Dzisiejsze (3.09) popo?udnie sp?dzi?em na polach Opolszczyzny ko?o wsi Otoki. Powód: rarogi, online które ponownie w tym miejscu wypatrzyli rano Tomek i Micha? Zawadzki. Wed?ug ich relacji by?y to ptaki m?ode. Z nastawieniem czego mam szuka? wbi?em si? moim Fiatem Doblo w poln? drog?. Nie by? to mój pierwszy pobyt w tych okolicach. Tydzie? wcze?niej te? szuka?em raportowanego st?d m?odego raroga, order ale bez sukcesu. Dzisiaj mia?o by? inaczej. Sporo kobczyków (tak szacunkowo z 25 os.), generic pustu?ek, pojedyncze myszo?owy i b?otniaki stawowe dawa?y nadzieje, ?e i rarogi si? osta?y. No i po pewnym czasie je?d?enia w?ród pól zobaczy?em siedz?cego na s?upie wysokiego napi?cia du?ego soko?a. Zostawi?em samochód. Powoli staram si? zmniejszy? dziel?c? nas odleg?o??. Ptaka widz?  ju?  do?? dobrze, bia?e czo?o, p?owy wierzch g?owy, wyra?nie jasny policzek, ale i wyrazisty w?s, jasna pier?. Ale zaraz, zaraz. Ten ptak ma ?ó?te nogi (pomijam, ?e na lewej ma obr?czk?), tak wi?c  nie mo?e to by? ptak m?ody ! Ptak wydaje si? z wierzchu dosy? ciemny. Na my?l przychodzi mi sokó? w?drowny. Ale ptak zmienia pozycj?. Ustawia si?  bokiem i przygotowuje do lotu. Na lekko uniesionych skrzyd?ach wida? bardzo ciemne pokrywy i kontrastuj?ce z nimi jasne lotki pierwszorz?dowe. To jest RARÓG !  Mo?e nie jest to osobnik w pe?ni doros?y ale na pewno nie m?ody. Czyli to jest inny ptak ni? te widziane rano ! Trzeci raróg ? ! Obserwowany osobnik w ko?cu odlatuje w kierunku ?micza. Ja wracam do auta i dokonuj? kolejnego objazdu pól. W pewnym momencie do mych uszu dociera kwilenie pustu?ek. Patrz? w tym kierunku i widz? grup? pustu?ek i kobczyków, które zajadle napastuj? siedz?cego na s?upie du?ego soko?a. Tym razem to m?ody RARÓG ! Na polach do??cza do mnie Janusz Wójcicki. Po jakim? czasie docieraj? ch?opaki z Raciborza. Do ko?ca dnia spotykamy jeszcze raz raroga (chyba m?odego) i … kurhannika.  Dzisiaj szcz??cie dopisa?o ? .

IMG_3549a
Raróg nr 1 – osobnik doros?y
IMG_3559a
Raróg nr 1 – osobnik doros?y, bli?ej
IMG_3563a
Raróg nr 1 – osobnik doros?y (wida? obr?czk?).
IMG_3573a
Raróg nr 1 (osobnik doros?y) – zaraz mnie tu nie b?dzie  😉
IMG_3499a
Kobczyki – z lewej samica, z prawej ptak m?ody
IMG_3518a
Pustu?ka
IMG_3530a
Kobczyki
IMG_3588a
Raróg nr 2 – ptak m?ody, atakowany przez pustu?k?

compilation