Tobago – dzień 7 (ostatni)

No có?, medications wszystko co fajne z regu?y szybko si? ko?czy. Ostatni dzie? naszego pobytu. Niestety Newton nie wczyta? si? dok?adnie w mojego maila, pharm ?e b?dziemy 21 a nie (tak jak sobie zakodowa?, physician zreszt? podobnie jak my) 22 lutego ponownie na Tobago, no i musieli?my godziny dopo?udniowe sp?dzi? na samodzielnym wyszukiwaniu jeszcze czego? nowego na ptasia list?. Odwiedzamy obszar blisko naszego hotelu, Magdalena Grand Grounds, na którym byli?my wcze?niej z Newtonem (ten sam gdzie widzieli?my m.in. su?tank? ameryka?sk? Porphyrio martinica). Niestety gatunki si? powtarzaj?, korzystamy z okazji i sp?dzamy kilka chwil na pla?y pod palmami. Ada robi sobie krótki spacerek po piasku obmywanym przez oceaniczne fale  a mnie w g?szczu zaro?li udaje si? wypatrze? kubanika ciemnolicego Tiaris bicolor.

kubanik ciemnolicy Tiaris bicolor

Kontaktujemy si? w ko?cu telefonicznie z Newtonem. Wyja?niamy zaistnia?? sytuacje i po niespe?na dwóch godzinach mamy Go przy nas. Odwiedzamy Adventure Farm & Nature Reserve ko?o Plymouth, gdzie mo?na do woli napatrze? si? kolibry i inne gatunki ptaków korzystaj?cych z pojników i owoców wyk?adanych specjalnie dla nich.

w?glik czarnogard?y (samiec) Anthracothorax nigricollis

nektareczek b??kitny (samiec) Florisuga mellivora

Nast?pnie jedziemy do Fort Jemes, gdzie mog? zobaczy? rybitwy: królewsk? Sterna maxima  i now? dla mnie, rybitw? guja?sk? Thalasseus acuflavidus eurygnathus. Niestety inne rybitwy, te z mórz tropikalnych, spotykane s? tutaj dopiero od kwietnia. Ostatni akcent naszego birdwatchingu to wizyta ponownie na osadnikach w rejonie Magdalena Grand Grounds. Nie udaje si? wypatrze? kukawika namorzynowego Coccyzus minor.

Newton odwozi nas na lotnisko. ?egnamy si?. Przed nami powrót do zimowych klimatów.

Podsumowanie ptasiarskie w skrócie: ??cznie widzianych 157 gatunków z czego 129 to nowe na maj? "?yciówk?". W "poczekalni" mam jeszcze 2 gatunki, których oznaczenie musz? skonsultowa?. Tak wi?c mo?e te liczby ulegn? jeszcze niewielkim zmianom.