Tobago – dzień 1

Przelot na Tobago trwa? ponad 10 godzin z mi?dzyl?dowaniem na Barbadosie. Straaaaszna m?czarnia. Za to obejrza?em z Ad? film o nas, viagra dosage tzn. ptasiarzach pod  tytu?em "The Big Year" komedia w dobrej obsadzie i z tre?ci?. Polecam i zach?cam do pój?cia do kina koniecznie ze swoj? drug? po?ówk?.

Za to dzisiaj dzie? pe?en wra?e?. Zacz??o si? od ?piewaj?cego za oknem cukrzyka Coereba flaveola.

cukrzyk Coereba flaveola

Jak si? okaza?o ta niewielka ptaszynka jest rozpowszechniona na ca?ym Tobago i wraz z kolibrami bardzo ch?tnie odwiedza specjalne pojniki. Ale po kolei. Wyruszamy w teren kiedy jeszcze jest ciemno, doctor zgodnie z mailowo ustalon? godzin? i w deszczu. Naszym przewodnikiem jest Newton George znany i dobry. Dla ?cis?o?ci ?wita w tej szeroko?ci przed 7 ciemno jest ju? przed 19. Pierwszy cel to lasy deszczowe w górzystym obszarze Main Ridge w centralnej cz??ci wyspy. Wytyczone szlaki po opadach deszczu przemieni?y si? w b?oto i odpowiednim obuwiem s? kalosze. Mo?na oczywi?cie skorzysta? z wypo?yczalni na czterech kó?kach przy drodze, cialis gdzie za 20 TT$ dopasuje si? co? na swój rozmiar. Las robi wra?enie, pi?kna bujna ziele?, kwiaty i ptaki.

z?otopiór rudosterny Galbula ruficauda

pi?odziób wspania?y Momotus momota

Najwi?ksze wra?enie zrobi?y na mnie kolibry Zaliczy?em ??cznie 6 gatunków czyli zdecydowan? wi?kszo?? wyst?puj?c? na Tobago, w tym rzadkiego i zagro?onego zapylaka bia?osternego Camptylopterus ensipennis.

zapylak bia?osterny Campylopterus ensipennis

Z lasów deszczowych przeje?d?amy do Speyside a konkretnie do Blue Waters Inn sk?d ?odzi? p?yniemy na rajsk? wysp? Little Tobago. To na niej sir David Attenborough kr?ci? zdj?cia do znakomitego serialu "The Trials of Life" ("Na ?cie?kach ?ycia").

Little Tobago

Ta niewielka wysepka o powierzchni 13 ha to miejsce l?gów typowo morskich gatunków ptaków. Udaje nam si? zaobserwowa? na gniazdach faetony bia?osterne Phaethon aethereus, burzyki równikowe Puffinus lherminieri i g?uptaki czerwononogie Sula sula.

faeton bia?osterny Phaethon aethereus

burzyk równikowy Puffinus lherminieri

Mi?? niespodziank? jest "trafienie" lelkowca bia?opr?gowego Caprimulgus cayennensis. 

lelkowiec bia?opr?gi Caprimulgus cayennensis

O 18 wracamy do naszego hotelu. Lista dzienna zamkn??a si? 44 gatunkami z czego 36 (wi?kszo?? sfotografowana) trafi?o na moj? "life list". Jutro walczymy dalej na Tobago a po po?udniu promem przemieszczamy si? na Trynidad.