Mornele pod Drochlinem

W ko?cu mo?na sie by?o tego spodziewa?. Sierpie? i wrzesie? to okres, salve kiedy ta pó?nocna siewka przemieszcza si? w rejon zimowisk nad naszym krajem, zatrzymuj?c si? na polach. Codziennie dociera?y do mnie coraz to nowe informacje z telefonicznej Ptasiej Gor?cej Linii o miejscach stwierdze? tych urokliwych ptaszków. W ko?cu mornele Charadrius morinellus dolecia?y i w okolice Cz?stochowy.   W dniu 02.09.12 na polach pod Drochlinem gm. Lelów z Grzegorzem Kaczorowskim mogli?my prze?ywa? obserwowanie stadka liczacego 8 osobników: 4 doros?e i 4 m?ode ptaki. Dla Grzegorza to prze?ycie szczególne – nowy gatunek :-). Mornele to ptaki ma?o p?ochliwe i wyj?tkowo fotogeniczne co pokazuj? zdj?cia w Galerii do której zapraszam.

Dotterel / mornel Charadrius morinellus - 02.09.12 - okolice Drochlina gm. Lelów