Wyprawa na strepety

To? to by?a powalaj?ca informacja. Na polach pod Machnówkiem w gminie Ulhówek koledzy z LTO zaobserwowali 2 strepety Tetrax tetrax w upierzeniu samic !!!!!!!! Po 62 latach gatunek ten ponownie zosta? stwierdzony na obszarze Polski !!!!!!

Jeden z dwójki strepetów Tetrax tetrax obserwowanych pod Machnówkiem fot. M. Przepiórka

Dowiedzia?em sie o tym w niedzielne przedpo?udnie b?d?c na polach pod G?ogówkiem, diagnosis gdzie szuka?em czajki towarzyskiej. Nie mo?na by?o takiej okazji odpu?ci?. Kilka telefonów i jest ju? ekipa na wieczorny wyjazd na Lubelszczyzn?. Pojad? razem z  Andrzejem Chrz??cikiem, drug Radkiem Gwo?dziem i Jackiem Betlej?. Jeszcze tylko formalna zgoda ma??onki i w drog?. Spotykamy si? wszyscy u Andrzeja sk?d przed 22.00 wyruszamy na "dzikie pola". Na miejsce do Machnówka, viagra gdzie strepety by?y obserwowane jeszcze oko?o godz. 18.00 w niedziel?, docieramy po godzinie 4 w nocy (albo jak kto? woli nad ranem). W Machnówku zatrzymuje nas patrol Stra?y Granicznej (no tak, wszak do granicy z Ukrain? "rzut beretem"), stra?nicy domy?laj? si? szybko kim jeste?my :-). Poprzestaj? jedynie na sprawdzeniu, tak dla formalno?ci, dokumentów kieruj?cego. Parkujemy przy cmentarzu w Machnówku, gdzie jest jeszcze jedno auto – na ?ódzkich numerach (okazuje si? pó?niej, ?e to Tomek B?aszczyk). Mamy godzink? na d?emk? w samochodzie. Kiedy ?wita szykujemy sprz?t optyczny. Doje?d?aja kolejni "twitcherzy". Jest te? Wojtek Okli?ski, który wskazuje miejsce, gdzie ptaki przebywa?y w niedziel? pó?nym popo?udniem. Zaczynamy "skanowa?" pola. Pojawiaj? si? kolejni ptasiarze. ??cznie w poszukiwaniu strepetów zaanga?owanych jest blisko 20 osób.  S?o?ce coraz wy?ej a po strpetach ani ?ladu. Decydujemy si? na przej?cie pól na których by?y obserwowane. Niestety ptaki wsi?k?y jak kamfora !!!!!!!! Nie kryjemy rozczarowania wszak pokonali?my szmat drogi (rekordzist? by? Zbyszek Kajzer – 980 km w jedn? stron?!!!!!).

Rozje?d?amy si? w ko?cu po okolicznych polach. Mo?e jeszcze si? gdzie? na nie natrafi. Obserwujemy inne ptaki: kobczyki, kurhanniki, orliki krzykliwe, mnóstwo myszo?owów, pustu?ki, krogulce, czajki, siewki z?ote, jest te? jeden mornel.

Doros?y samiec kobczyka Falco vespertinus - pola pod Oserdowem

Niestety STREPETÓW NIE ODNALE?LI?MY. No có? trzeba wraca?. Pozostaje mie? nadziej?, ?e na ponowne odwiedziny strepetów w Polsce nie trzeba b?dzie czeka? kolejnych 60 lat i "dzikie pola" Lubelszczyzny zwabi? je ponownie. Mo?e ju? za rok ;-). A natenczas pozostaje podziwia? te ptaki na fantastycznych zdj?ciach Marcina Przepiórki za udost?pnienie których serdecznie Mu dzi?kuj?.

Okolice Oserdowa - moi wspó?towarzysze wyprawy: J.Betleja (z lornetk?), R.Gwó?d? (zrezygnowany pod statywem) i A.Chrz??cik (pierwszy z prawej)