Trynidad – dzień 3

Asa Wright Nature Centre do kultowe miejsce ptasiarskie na Trynidadzie. Po?o?one w dolinie Arimy, buy cialis na wysoko?ci 360 m n.p.m, 12 km na pó?noc od miasta o tej samej nazwie zajmuje obszar dawnej plantacji kawy, kakao i owoców cytrusowych. Ze s?awnej na ca?y ?wiat werandy budynku g?ównego mo?na podobno podziwia? nie tylko krajobraz, ale przede wszystkim obserwowa? bajecznie kolorowe ptaki.

Skoro ?wit udaj? si? na ow? werand?. Rzeczywi?cie widok wspania?y. Dolina budzi si? do ?ycia. Dudni ró?norodnymi g?osami ptaków. S? te? pierwsze ptaki przy werandzie, gdzie przylatuj? do wywieszonych pojemników z wod? i powyk?adanych kawa?ków owoców. Czego tutaj nie ma: kolibry, drozdy, tanagry no i wszechobecne cukrzyki. Z ka?d? minut? na werand? przybywaj? coraz to nowi ptasiarze. Nieca?a godzinka i 10 nowych gatunków. Z owoców korzystaj? te? aguti z?ociste i du?e warany tegu.

organka fioletowa Euphonia violacea

tangarka ?ó?tobrzucha Tangara mexicana

seledynek Chlorophanes spiza

Po ?niadaniu udajemy si? na wycieczk? z przewodnikiem a w zasadzie przewodniczk? do Dunstan Cave (jaskinia), gdzie gnie?d?? si? t?uszczaki Steatornis caripensis. Odhaczam te? m.in. dwa gatunki trogonów: obro?nego Trogon collaris i fioletowog?owego Trogon violaceus.

t?uszczak Steatornis caripensis

trogon fioletowog?owy Trogon violaceus

Wracamy na lunch i nast?pnie kolejna krótka wycieczka na ptaki, ju? w zdecydowanie mniejszym gronie. W le?nej g?stwinie udaje si? wypatrze? dwa gatunki manakinów (tak wi?c mam komplet): gorzyka z?otog?owego Pipra erythrocephala i manakina brodatego Manacus manacus. Po chwili dochodzi te? dzwonnik brodaty Procnias averano, ptak o niesamowitym g?osie i wygl?dzie, szczególnie je?eli obserwuje si? starego samca.

gorzyk z?otog?owy Pipra erythrocephala

Wracamy na werand?, bo o 16. wyruszamy razem z Ad? w ma?ej, czteroosobowej grupie na nocne obserwacje. Mikrobusem udajemy si? w rejon Aripo Livestock Station (farma byd?a) ale wcze?niej odwiedzamy Arena Forest, gdzie na nocleg zlatuj? si? ary ?ó?tolice Orthopsittaca manilata. Rzeczywi?cie jest ich oko?o 30 osobników.

ara ?ó?tolica Orthopsittaca manilata

Wracaj?c na farm? byd?a obserwujemy z drogi tr?bacza jasnog?owego Milvago chimachima, który sprytnie zbiera z asfaltu rozjechanego w??a i jastrz?bca Geranospiza caerulescens.

Na farmie doje?d?aj? jeszcze inni ptasiarze, jemy kolacj? przy nawo?ywaniu sóweczki kreskowanej Glaucidium brasilianum, która niestety nie chce si? pokaza?. Ale mamy za to syczka tropikalnego Otus choliba.

syczek tropikalny Otus choliba

W dalszej cz??ci nocnej eskapady ogl?damy trzy gatunki „lelkowatych”: nocolota szarego Nyctibius griseus, lelkowca bia?oszyjego Nyctidromus albicollis i znanego ju? z Tobago lelkowca bia?opr?giego.

O 21 wracamy do Asa. To by? pracowity dzie? – 33 nowe gatunki na „?yciówk?.