AUSTRIA: 3 dni w Tyrolu – po prostu pięknie (czerwiec 2012)

Tyrol w czerwcu jest bajeczny. Kwitn?ce, ed barwne ??ki, click soczysta ziele?, malady b??kit jezior, o?nie?one szczyty Alp. Jeszcze tylko trafi? z pogod?. Nam si? cz??ciowo uda?o. Pobyt w dniach: 7 – 9.06.2012 (nie wliczaj?c dojazdu po oko?o 12-14 godzin – jak to z 4 letnim urwisem).

Baza wypadowa: miejscowo?? Seefeld in Tyrol – niewielka i urocza a w niej pensjonat "Almidyll" (mieli?my apartamet 4 osobowy z kuchni? a w niej wyposa?enie "full wypas" ??cznie ze zmywark?; oczywi?cie darmowy dost?p do internetu, ogrodzony plac zabaw dla dzieci a to wszystko za blisko 300 euro za 5 nocy. Cena za ca?y apartament. Polecam apartament nr 2. Mo?liwo?c rezerwacji przez booking.com).

W Seefeld wiele atrakcji dla ka?dej grupy wiekowej ale chyba kolejka szynowa do Rosshutte (1760 m n.p.m) a stamt?d mo?liwo?? wjazdu na dwa alpejskie szczyty: Seefelderjoch (2064 m) i Harmelekopf (2224 m) jest atrakcyjna dla wszystkich, a przy okazji daje mo?liwo?? obserwowania alpejskich ptaków w tym…. osetnika. Ale mo?e po kolei.

Na obszarze Tyrolu wyst?puj? 2 gatunki ptaków, których zobaczenie w Polsce, pomimo dziel?cej ten obszar przecie? niewielkiej odleg?o?ci, graniczy z cudem.  Chodzi o ?wistunke górsk? Phylloscopus bonelli i wspomnainego ju? osetnika Carduelis citrinella. Oczywi?cie przed wyjazdem zrobi?em wywiad gdzie te gatunki mo?na w Austrii spotka?, a g?ównym ?ród?em informacji byli Jacek Betleja i Christoph Rolland. Miejsce które wybra?em samodzielnie na baz? wypadow? by?o strza?em w "10". 

?wistunka górska Phylloscopus bonelli

Okaza?o si?, ?e chyba jest to najpospolitsza ?wistunka w Tyrolu. Trzy ?piewaj?ce samce odkry?em na spacerze wzd?u? Kurhotelpromenade (od ko?ca linii zabudowy do Heilbadstrasse) w samym Seefeld. Kolejne 2 pojedyncze terytorialne ptaki obserwowa?em w rejonie kolejki na Roshutte oraz na parkingu przy wje?dzie do Seefeld od pó?nocy (punkt informacji turystycznej). Dalsze 3 samczyki widzia?em i s?ysza?em na krótkim ok. 300 m odcinku szlaku turystycznego w Giessenbach. Miejsca spotka? ?wistunki górskiej w Seefeld pokazuje mapka (niebieskie punkty – ?wistunki; czerwona strza?ka to lokalizacja naszego domu).

A oto ju? sama bohaterka w ca?ej okaza?o?ci

Osetnik Carduelis citrinella

Z osetnikiem to by?o tak. W pierwszym dniu wjechali?my sobie kolejk? do Roshutte a stamt?d na Seefelderjoch. Widz?c z kolejki linowej k?py zadrzewie? ?wierkowych i polanki mi?dzy nimi – pomy?la?em sobie: przecie? to ksi??kowe siedlisko osetnika. Wybór pad? na jedno z takich miejsc zaraz obok stacji kolejki na Roshutte. Krótki spacer w to miejsce po zje?dzie ze szczytu i ….jest sukces (troszk? pomog?em sobie stosuj?c stymulacj? 😉 ). Ptak zareagowa? do?c szybko ale nie zbli?y? si? zbytnio. Siedzia? wysoko w koronie ?wierka i trudno by?o go ogl?da?, a dodatkowo pracuj?ca w pobli?u stacji koparka zak?óca?a przyjemno?? obserwowania. W dwóch pozosta?ych przypadkach by?o podobnie. ??cznie w tym miejscu s?ysza?em i widzia?em co najmniej 3 osobniki. Nast?pnego dnia postanowi?em skoro ?wit uda? si? w to miejsce pieszo. Mia?em nadziej?, ?e nie b?d? musia? wspina? si? a? tak wysoko, bo przecie? podobne siedliska by?y te? ni?ej. Rano niestety deszcz, mg?a. No ale jak postanowi?em tak zrobi?em. Po nieca?ej godzinie marszu dotar?em do miejsca, gdzie us?ysza?em ?piewaj?cego osetnika. By?o to znacznie ni?ej ni? miejsce obserwacji z dnia poprzedniego. Wdrapa?em si? na polank? i tam sp?oszy?em z ziemi 2 osetniki. Postanowi?em poczeka?. Wszak by?o dopiero przed 6.00. Mo?e wróc?. Poniewa? nie zanosi?o si? na popraw? pogody postanowi?em spróbowa? jeszcze raz zastosowa? wabienie przy u?yciu odtwarzacza mp3 i przywo?a? osetnika do siebie. Rzeczywi?cie po kilku chwilach ptak zjawi? si? na czubku ?wierka, za?piewa? i…po chwili polecia? sobie dalej. W drodze powrotnej us?ysza?em jeszcze jednego ?piewaj?cego osobnika. W Seefeld by?em ko?o 8.00. Mogli?my wi?c zje?? rodzinne ?niadanie :-).

Miejsca obserwacji osetnika przedstawi?em na mapie poni?ej.

 

Lista ptaków zaobserwowanych podczas pobytu w samym Seefeld in Tirol oraz w okolicy:

krzy?ówka Anas plathyrhynchos
myszo?ów Buteo buteo
?yska Fulica atra
dzi?cio? du?y Dendrocopos major
dymówka Hirundo rustica
oknówka Delichon urbicum
pliszka siwa Motacilla alba
pliszka górska Motacilla cinerea
pluszcz Cinclus cinclus
rudzik Erithacus rubecula
kopciuszek Phoenicurus ochruros
paszkot Turdus viscivorus
kos Turdus merula
drozd obro?ny Turdus torquatus
kapturka Sylvia atricapilla
piecuszek Phylloscopus trochilus
?wistunka górska Phylloscopus bonelli
mysikrólik Regulus regulus
mucho?ówka szara Muscicapa striata
bogatka Parus major
sosnówka Periparus ater
czubatka Lophophanes cristatus
sójka Garrulus glandarius
wieszczek Pyrrhocorax graculus
czarnowron Corvus corone
kruk Corvus corax
wróbel Passer domesticus
zi?ba Fringilla coelebs
szczygie? Carduelis carduelis
dzwoniec Carduelis chloris
czy? Carduelis spinus
osetnik Carduelis citrinella
kulczyk Serinus serinus
gil Pyrrhula pyrrhula
krzy?ódziób ?wierkowy Loxia curvirostra