W delcie Peczory – północna Rosja (sierpień 2011)

Celem głównym naszej wyprawy było zaobrączkowanie oraz wykonanie pomiarów biometrycznych pierzących się osobników łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii. Nasza obecność w delcie Peczory była kontynuacją części badań podjętych na początku lat 90-tych ubiegłego wieku przez ornitologów z Wildfowl and Wetland Trust z Wielkiej Brytanii oraz przyrodników z Neneckiego Rezerwatu Przyrody i Rosyjskiego Instytutu Ochrony Przyrody. W wyprawie uczestniczyłem wraz z dr Marią Wieloch (szefowa ekspedycji) – Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN oraz  Grzegorzem Kiljanem i Tomaszem Błaszczykiem.

 Kalendarium ekspedycji:

01.08.2011 – godz. 21:00 wyjazd pociągiem z Warszawy Centralnej do Moskwy;

02.08.2011 – przyjazd do Moskwy – Dworzec Białoruskij godz. 19:54; o godz. 22:30 transfer AEROEKSPRESEM na lotnisko Szeremietievo; nocleg na lotnisku;

W oczekiwaniu na lot do Naryan-Mar

03.08.2011 – 14.45 wylot liniami NORDAVIA z Moskwy do Naryan-Maru (nie było planowanego lotu o 10.45 z powodu… braku samolotu); spotkanie z Andriejem Stiepanowiczem Glotovem dyrektorem Neneckiego Rezerwatu Przyrody; nocleg na statku „Mirnyj”;

04.08.2011 – zakupy prowiantu na cały czasokres wyprawy; godz. 13:15 wyjazd łodziami motorowymi  do obszaru naszej działalności badawczej; 15:30 przybycie do stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec” położonej nad jednym z kanałów Peczory o tej samej nazwie; po poprawie pogody o 20:10 dalsza podróż łodziami przez zatokę Korovinskaja Guba do rybaczówki na półwyspie Kostianoj Nos – naszej bazy w pierwszej fazie ekspedycji;

Prowiantu musi starczyć na dwa tygodnie
No to w drogę

04.08. – 10.08.2011– pobyt na półwyspie Kostianoj Nos;  obrączkowanie ptaków wróblowatych; terenowe obserwacje faunistyczne; spotkanie z Tatianą Minajevą z Wetlands International (koordynatorką międzynarodowych projektów ochrony torfowisk Arktyki) oraz Wardem Hagemeijerem z Wetlands International [Head of Weltands Species Conservation Programme] (jednym z redaktorów „The EBCC Atlas of European Breeding Birds”);

Nasza baza na Półwyspie Kostianoj Nos fot. M.Wieloch
Linia brzegowa półwyspu od strony zachodniej fot. M.Wieloch
Wnętrze półwyspu
Ryby łowione przez Grzegorza stanowiły dominowały w naszym menu fot. M.Wieloch
Z Grzegorzem Kiljanem podczas obrączkowania wróblaków fot. M.Wieloch
Powrót z obserwacji fot. M.Wieloch
Z roboczą wizytą: oprócz polskiej załogi, od lewej w środku Ward Hagemeijer i Andriej Glotov, z tyłu Tatiana Minajeva. Pan w ciemnych okularach to Andriej (pracownik Zapowiednika) fot. M.Wieloch

10.08.2011– godz. 22:00 opuszczamy półwysep Kostianoj Nos i łodziami udajemy się do stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec”;

Do domu daleko - oj daleko !!! fot. M.Wieloch
Kolory rosyjskiej tundry

10.08 – 17.08.2011– pobyt w stacji „Bolszoj Gusiniec”: obserwacje faunistyczne; obrączkowanie ptaków wróblowych; polsko – rosyjskie rozmowy towarzyskie;

Stacja Balszoj Gusiniec. W tyle "wieża" jedyne miejsce z którego można było porozumieć się ze światem fot.M.Wieloch
Stały element naszego pobytu - spotkanie przy stole fot. M.Wieloch

11.08.2011 – wyjazd na łapanie łabędzi  od 19:00 do 21:00 – zaobrączkowaliśmy 16 bewików oraz odczytaliśmy obrączki u 2 os.  i dodatkowo zaobrączkowaliśmy 1 krzykliwego;

11 sie 2011
Kola wypatruje bewików

12.08.2011 – wyjazd na łapanie łabędzi od 15:30 do 19:30 – zaobrączkowaliśmy 15 bewików oraz odczytaliśmy obrączkę u 1 os. oraz zaobrączkowaliśmy 1 łabędzia krzykliwego;

12 sie 2011
W łodzi pełno bewików więc można wracać do bazy

15.08.2011 – wyjazd na łapanie łabędzi od 04:00 do 06:30 – z uwagi na wysoką falę na Korovinskiej Gubie zrezygnowaliśmy z łapania; w drodze powrotnej na rzece zaobrączkowaliśmy 2 bewikowe pisklęta; penetracja potencjalnych miejsc koncentracji bewików w głębi delty bez efektów;

15 sie 2011
Bewikowe maluchy

16.08.2011 – wyjazd na łapanie łabędzi od 10:00 do 14:30 – zaobrączkowaliśmy 16 bewików oraz odczytaliśmy kolejne obrączki u 2 ptaków a ponadto zaobrączkowaliśmy 1 łabędzia krzykliwego;

16 sie 2011
Z Grzegorzem Kiljanem obrączkujemy bewiki na Ostrowie Łowieckim

17.08.2011– 8:40 wyjazd łodziami motorowymi ze stacji monitoringu Bolszoj Gusiniec do Naryan Maru; zwiedzanie miasta; przejazd na lotnisko; 14:15 – odlot do Moskwy;16:30 – przylot do Moskwy; przez 2 dni jesteśmy gośćmi Tatiany Minajevej;

Zabytkowa cerkiew w Naryan-Mar

19/20.08.2011 – powrót pociągiem do kraju i zakończenie ekspedycji;

Wyniki obrączkowania łabędzi:

W trakcie naszej działalności sami zaobrączkowaliśmy:

49  łabędzi czarnodziobych (Cygnus columbianus bewickii): w tym 34 ptaki dorosłe (po2), 13 ptaków w 2 kalendarzowym roku życia oraz 2 pisklęta. Płeć zaobrączkowanych ptaków: 23 samce i 24 samice; oba pisklęta były samicami. Każdy z osobników łabędzia czarnodziobego otrzymywał oprócz obrączki metalowej obrączkę plastikową koloru zielonego z kodem literowym koloru białego, przy czym, zgodnie z metodyką przyjętą wcześniej przez brytyjczyków, samicom obrączkę kolorową zakładano na nogę lewą a samcom na prawą. Założono następujące obrączki kolorowe: AAE, AAH, AAN, AAU, ACB, ACC, ACD, ACE, ACG, ACH, ACJ, ACK, ACP, ACS, ACT, ACV, ADA, ADL, ADR, ADS, ADY, AEF, AEL, AEP, AET, AHT, AHU, AHV, AHX, AHY, AHZ, AJA, AJE, AJF, AJG, AJH, AJJ, AJK, AJL, AJN, AJP, AJS, AJT, AJU, AJV, AJX, AJY, AJZ, AKA. Ponadto u obrączkowanych ptaków wykonywano pomiary biometryczne, mierząc: długość głowy z dziobem, długość skoku oraz długość 2 i 3 lotki pierwszorzędowej, a ponadto określano wagę i wykonywano dokumentacje fotograficzną ubarwienia dzioba. Schwytano również 6 ptaków już wcześniej zaobrączkowanych, dwóm z nich dołożono obrączki kolorowe: AJB i AJC.

Określanie płci: jest - samiec, nie ma - samica 😉
Ważenie
Marysia Wieloch wykonuje pomiary

Dodatkowo Andriej Glotov wraz ze swoim pracownikiem (też Andriejem) w trakcie wyjazdu z Tatianą Minajevą i Wardem Hagemeijerem zaobrączkował w rejonie Kuznieckoje Oziero w dniu 10.08.11 – 8 bewików: ABZ, ABR, ABJ, ABC, ABL, ABH, ABP i ABV oraz przy Chabujce nad Peczorską Gubą w dniu 14.08.11 – 4 bewiki: AAX, AAB, AAP i AAC oraz odcztał 1 os. z obrączką.

5 łabędzi krzykliwych (Cygnus cygnus) w tym: 2 ♀♀ w wieku po 2 oraz 2 ♂♂ w wieku po 2 i 1 ♂ w wieku 2.  Żółte obroże szyjne o kodach: 0T98 – 0T00 założono 3 ptakom.

Pierwszy z krzykliwców. Czy da jakieś wiadomości powrotne ? fot. M.Wieloch

3 łabędzie nieme (Cygnus olor) w tym: 2♂♂ w wieku 2 i 1 ♀ w wieku po 2. Wszystkie ptaki otrzymały niebieskie obroże szyjne: 50AA – 52AA.

Łabędzie nieme otrzymywały niebieskie obroże z kodem fot. M.Wieloch

Wyniki obrączkowania ptaków wróblowych:

Miejsce obrączkowania (mapa obok):

Punkt 1: KOSTIANOJ NOS (KOROVINSKAJA GUBA) 68°19’09.5” N     53°39’17.2” E Punkt 2: BOLSZOJ GUSINIEC 68°10’33.6” N     53°38’45.7” E

Okres obrączkowania:

Punkt 1:  05.08. – 09.08.2011;

Punkt 2:  11.08. – 14.08.2011;

Obrączkowali: Stanisław Czyż, Grzegorz Kiljan. Użyte sieci ornitologiczne: Punkt 1: szt. 1 – 9 m długości; 4 półki; wymiary oczka: 16 mm; Punkt 2: szt. 1 – 15 m długości; 5 półek; wymiary oczka:16 mm. Obrączki: MOSKVA XP 44007 – 44100; XP 44229 – 44300; XP 44301 – 44400

PUNKT NR 1:

* – zaobrączkowane 2 wyrośnięte pull w gnieździe

PUNKT Nr 2:

LISTA WSZYSTKICH GATUNKÓW PTAKÓW ZAOBSERWOWANYCH W DELCIE PECZORY

oznaczenie użytych skrótów: Kosnos = Kostianoj Nos; os.Łov =  ostrow Łovieckij; SC – Stanisław Czyż; GK – Grzegorz Kiljan; TB – Tomasz Błaszczyk; MW – Maria Wieloch.

 1. łabędź niemy Cygnus olor – 07, 09 i 10.08.11 – 4 os. na Korowinskiej Gubie obserwowane z Kosnosa na wysokości rybaczówki (3 z nich odłowiono i zaobrączkowano) – (SC, GK, TB, MW);
 2. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – pojedyncze osobniki ad. odłowione w grupach pierzących się łabędzi czarnodziobych w dniach 11.08. – 1 os. i 12.08.11 – 2 os. na zatoce Korowinskaja Guba – (SC, GK, TB);
 3. łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus– na Kosnosie obserwowany w niewielkich ilościach: 2 os. stale na dużym jeziorze w części KN 01 (patrz mapka) a ponadto 10.08.11 –  4 os. które na nasz widok już z bardzo dużej odległości z żerując na brzegu zeszły na wodę i odpłynęły  oraz 1 os., który zachowywał się jakby stał „na straży” ukrytych w pasie roślinności wynurzonej młodych ptaków (obszar KN 02) – (SC, GK); na Korovińskiej Gubie pierzące się ptaki, łącznie ok. 60 os., obserwowano w dniach 11 i 12.08.11 – (SC, GK, TB);

  Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus bewickii
 4. gęś zbożowa Anser fabalis – 12.08.11 na os. Łov. 1 ad przelatujący – (SC); 16.08.11 – w tym samym miejscu 2 ptaki – (SC);
 5. krzyżówka  Anas plathyrhynchos – 11.08.11 – 2 os. na  kanale Balszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB);
 6. rożeniec  Anas acuta – 11.08.11 – 2 os. na na kanale Balszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB);
 7. płaskonos  Anas clypeata – 11.08.11 – 1 os. na na kanale Balszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB);
 8. świstun Anas penelope – 11.08.11 – 2 os. na na  kanale Balszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB);
 9. cyraneczka  Anas crecca – 11.08.11 – cn. 8 os na na  kanale Balszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB);
 10. ogorzałka Aythya marila – 06.08.11 –  1 os. na Sriedniej Gubie – (SC, GK);
 11. czernica Aythya fuligula – 10.08.11 – 4 os. na jednym z jeziorek na Kosnosie (KN02) – (SC, GK);
 12. markaczka Melanitta nigra – 10.08.11 – samica z 10 pull. obserwowana na jednym z jeziorek na Kosnosie (KN02) – (SC,GK);
 13. lodówka Clangula hyemalis – stwierdzone tylko na Kosnosie, 06.08.11 – pojedyncze ptaki obserwowane na największym jeziorze obszaru KN02 oraz na wodach Sredniej Guby – (SC, GK); ponadto 08.08. – samica i 5 młodych (TB) oraz 10.08.11 – 4 os. obserwowane na niewielkim jeziorku w rejonie KN02 – (SC,GK);
 14. pardwa mszarna Lagopus lagopus– obserwowana 05 i 06.08 na Kosnosie szczególnie w okolicy jeziora (KN01) (SC, GK, TB, MW), gdzie np. 06.08.11 spłoszono stado 8 os. – (SC, GK);

  Pardwa mszarna Lagopus lagopus
 15. nur rdzawoszyi Gavia stellata – spotykany pojedynczo lub w parach zarówno na jeziorkach na Kosnosie (KN01 i KN02), jak i na zatoce Korovinskaja Guba czy na kanale Bolszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB);
 16. nur czarnoszyi Gavia arctica – wydaje się być mniej liczny niż nur rdzawoszyi; obserwowany 10.08.11 – 1 os. na jednym z jeziorek na Kosnosie (KN02) – (SC, GK) oraz 11.08.11 – 1 os. na kanale Bolszoj Gusiniec koło stacji monitoringu (SC, GK); kilka os. na kanałach w trakcie rejsu do Naryan-Mar w dniu 17.08.11 – (SC);
 17. bielik Haliaetus albicilla – 09.08.11 – 2 ptaki widziane przelatujące w rejonie Sredniej Guby – (SC), 10.08.11 – 1 os. siedzący na triangule na Kosnosie – (SC, GK); w rejonie wyspy Vierchnij 11.08.11 – dwukrotnie obserwowany 1 ad (TB);
 18. błotniak zbożowy Circus cyaneus – 11.08.11 – 1 os. w upierzeniu samicy przeltujący wzdłuż zachodniego brzegu  kanału Bolszoj Gusiniec – (SC, GK, TB);
 19. myszołów włochaty Buteo lagopus – 12.08.11 – 1 os. krążący nad kanałem Bolszoj Gusiniec – (SC, GK, TB);
 20. drzemlik Falco columbarius – 11.08.11 – wcześnie rano 1 samica/juv przelatująca przy zabudowaniach stacji monitoringu „Balszoj Gusiniec” – (SC, GK); w tym obszarze obserwowane jeszcze 13.08.11 – dwukrotnie w odstępie kilku godzin: 1 os i 2 os (SC);
 21. białozór Falco rusticolus– 12.08.2011 – 1 os. spłoszony z dachu zabudowań na os. Łov. w locie zaatakowany przez dwa wydrzyki ostrosterne odleciał w w głąb wyspy (na fot.); po chwili pojawił się drugi osobnik – prawdopodobnie rodzic, który przysiadł na chwilę na dachu budynku po czym odleciał w tym samym kierunku co pierwszy ptak; okazało się, że na budynku znajduje się gniazdo – (SC, GK, TB); tą samą rodzinę złożoną z 3 os. obserwowano  w tym samym miejscu 16.08.11 – (SC, GK, TB);

  Białozór Falco rusticolus
 22. sieweczka rzeczna Charadrius dubius – 03 i 04.08.11 1 ad i 1 juv. obserwowane nad zatoką w Naryan-Marze (SC, GK, TB, MW);
 23. sieweczka obrożna Charadrius hiaticula – 06.08.11 – 1 – 2 os. obserwowane na zachodnim brzegu Kosnosa (SC, GK);
 24. siewnica Pluvialis squatarola – 05.08.11 – obserwowany zaniepokojony ptak około 300 m na N od rybaczówki, drugi zaniepokojony ptak widziany w rejonie jeziorek koło triangula (KN02) – (SC, GK); na pierwszym stanowisku 06.08.11 widziano niepokojącego się dorosłego ptaka oraz latającego już dobrze młodego os. – (SC, GK);
 25. biegus zmienny Calidris alpina – 10.08.11 – 1 os. ad  w znoszonym upierzeniu godowym na Kosnosie – (SC, GK);
 26. biegus mały Calidris minuta – na Kosnosie spotykany codziennie pojedynczo lub w kilku osobniczych grupach zarówno na linii brzegowej półwyspu jak i na wypłyceniach jeziorek w tundrze – (SC, GK, TB);
 27. łęczak Tringa glareola – na Kosnosie 08.08.11 obserwowany 1 os. w rejonie KN 01 (TB);
 28. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos – na Kosnosie koło rybaczówki na wschodnim brzegu 07.08.11 stwierdzono 1 os. (TB);
 29. terekia Xenus cinereus – 04.08.11. – 1 os. na brzegu kanału Bolszoj Gusiniec koło stacji monitoringu – (SC, TB);
 30. brodziec śniady Tringa erythropus – na Kosnosie w rejonie KN02 – 05.08.11 obserwowano 1 os. (TB);
 31. kulik mniejszy Numenius phaeopus – 08 .08.11 – 3 os. w rejonie rybaczówki na Kosnosie – (SC, GK, TB, MW);
 32. kszyk Gallinago gallinago – pojedyncze ptaki wypłaszano zarówno z zarośli na linii brzegowej Kosnosa jak i wewnątrz tundry np. 6.08., 10.08.11. – (SC, GK);
 33. płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus – 16.08.11 – grupę 8 – 10 os. spłoszono z tafli Korovinskiej Guby podczas płynięcia łodzią motorową – (SC);
 34. batalion Philomachus pugnax – codziennie spotykany na mieliznach przy Kosnosie oraz na brzegach kanału Bolszoj Gusiniec w grupach po kilka osobników; obserwowany także w zatoce przy Naryan–Mar; jedną zaniepokojonę samicę obserwowano 10.08.11 na Kosnosie niedaleko triangula, nie znaleziono jednak oznak pewnego gniazdowania – (SC, GK);
 35. wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus – 04.08.11 – 1 os. ad na mieliźnie przy Kosnosie na wysokości rybaczówki – (SC);
 36. wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus – na Kosnosie obserwowany w kilku stałych miejscach po 2–3 os. Łącznie 6 – 7 ptaków; przy rybaczówce utrzymywały się stale dwa ptaki, które korzystały wraz z mewami z wyrzucanych przez nas resztek ryb; na os. Łov. 12.08.11 – 2 os. atakujące młodego białozora – (SC, GK, TB, MW);
 37. wydrzyk długoogonowy Stercorarius longicaudus – obserwowano 1 os. przelatującego przy rybaczówce na Kosnosie a ponadto 10.08.11 – 3 os. w okolicy triangula – (SC, GK);

  wydrzyk długoogonowy - Stercorarius longicaudus
 38. mewa siwa Larus canus – przez cały pobyt przy rybaczówce na Kosnosie można było obserwować do 10 os. Ponadto przy stacji monitoringu na kanale Bolszoj Gusiniec przebywało do 5 ptaków – (SC, GK, TB, MW).;
 39. mewa siodłata Larus marinus – 16.08.11 – obserwowano ptaki dorosłe i młode tegoroczne przy wyspie Morskij Ostrov oraz obok na mniejszych wysepkach; prawdopodobnie miały tam swoję gniazda (SC, GK, TB);
 40. mewa żółtonoga syberyjska Larus fuscus heuglini – obserwowana przy rybaczówce na Kosnosie codziennie w ilości do 15 os.; w innych częściach Kosnosa (KN01 i KN02) również ale pojedynczo; ponadto nad kanałem Bolszoj Gusiniec przy stacji monitoringu codziennie do kilku osobników – (SC, GK, TB, MW);
 41. mewa mała Larus minutus – 10.08.11 – grupę około 20 os. juv i 1 ad obserwowano żerującą wraz z rybitwami popielatymi na wypłyceniach przy Kosnosie (na wysokości rybaczówki) – (SC, GK, TB);
 42. mewa blada Larus hyperboreus – 06 i 09.08.11  obserwowany 1 os. ad przy rybaczówce na Kosnosie (na fot.) – (SC, GK, TB i MW);

  Dorosła mewa blada Larus hyperboreus
 43. rybitwa popielata Sterna paradisaea– rozpowszechniona i spotykana wszędzie; na mieliznach przy  Kosnosie na wysokości rybaczówki gromadziło się do 10 os. – (SC, GK, TB, MW);

  Rybitwa popielata Sterna paradisaea
 44. brzegówka Riparia riparia – spotykana codziennie na Kosnosie łącznie w liczbie do kilkunastu os. zarówno ptaki które ewidentnie były w trakcie migracji jak i ptaki lokalne, które jeszcze gniazdowały; w skarpie jednej z wydm przy brzegu wschodnim na Kosnosie blisko krzyża znaleziono 5 norek; w jednej z nich były jeszcze 2 pisklęta, które zaobrączkowano – (SC, GK, MW, TB);
 45. świergotek łąkowy Anthus pratensis – rozpowszechniony i liczny zarówno na Kosnosie jak i w rejonie kanału Bolszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu, co widać chociażby po jego frekwencji w ogólnej liczbie zaobrączkowanych ptaków – (SC, GK, TB, MW);
 46. świergotek rdzawogardlisty Anthus cervinus – 06.08.11 – 1 os. obserwowany z pokarmem w dziobie przy zachodnim brzegu na Kosnosie – (SC, GK);
 47. pliszka siwa Motacilla alba – rozpowszechniona i liczna zarówno na Kosnosie jak i w rejonie kanału Bolszoj Gusiniec w rejonie stacji monitoringu – (SC, GK, TB, MW);
 48. pliszka żółta Motacilla flava – kilka osobników obserwowano w rejonie rybaczówki na Kosnosie. Złapano i zaobrączkowano po 1 młodocianym osobniku na Kosnosie i przy stacji monitoringu Bolszoj Gusiniec – (SC, GK, TB, MW);
 49. podróżniczek Luscinia svecica – pospolity i licznie występujący zarówno na Kosnosie jak i przy stacji monitoringu „Bolszyj Gusiniec”, co przekłada się na ilość zaobrączkowanych osobników – (SC, GK, TB, MW);
 50. białorzytka Oenanthe oenanthe – obserwowana na Kosnosie w rejonie rybaczówki maksymalnie do 5 os. – (SC, GK, TB, MW);
 51. droździk Turdus iliacus – pojedyncze ptaki obserwowane nad jeziorem w rejonie KN 02; ponadto dwukrotnie złapane w sieć przy rybaczówce na Kosnosie: 05 i 09.08.11 – (SC, GK, TB, MW);
 52. rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus – trudna do obserwacji, nie pokazywała się na otwartej przestrzeni; kilka ptaków złapano w sieci ornitologiczne zarówno na Kosnosie jak i przy stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec” – (SC, GK, TB, MW);
 53. piecuszek Phylloscopus trochilus – rozpowszechniony i liczny zarówno na Kosnosie jak i przy stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec”. Na Kosnosie dominował wśród ogólnej liczby zaobrączkowanych ptaków – (SC, GK, TB, MW);
 54. sroka Pica pica – obserwowana tylko w rejonie stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec” pojedynczo lub w niewielkich grupach – (SC, GK, TB, MW);
 55. wrona siwa Corvus corone – na Kosnosie obserwowana rzadko, tylko przy rybaczówce – (SC, GK, MW, TB). W rejonie stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec” liczna; w dniu 14.08.11 obserwowano około 30 os. wypłoszonych z zarośli wierzbowych po głosach alarmowych osobnika złapanego w sieć ornitologiczną – (SC);
 56. kruk Corvus corax – obserowany kilkukrotnie w okresie naszego pobytu na Kosnosie głównie w rejonie rybaczówki w liczbie 2, max.3 os.; znaleziono zniszczone gniazdo na sztucznej platformie, która była umieszczona na triangule – (SC, GK);
 57. wróbel Passer domesticus – widziany tylko w Nayian-Mar: 1 os. w osadzie i 1 os. przy przystani – 04.08.11 (TB i GK) oraz 17.08.11 – stado około 20 os. na deptaku w pobliżu muzeum w grupie gołebi miejskich dokarmianych przez ludzi – (SC, GK, TB, MW).
 58. jer Fringilla montifringilla – na Kosnosie obserwowany rzadko: 05.08.11 – 1 os. przy zakrzaczeniach obok rybaczówki – (GK); ponadto ok. 5 os. przelatujących w rejonie rybaczówki (GK); kilka osobników obserwowano 04.08.11 w zaroślach nad zatoką w Naryan-Marze – (SC);
 59. czeczotka Carduelis flammea – rozpowszechniona i liczna; obserwowana codziennie w stadach po kilkanaście osobników na Kosnosie; jeden z liczniej obrączkowanych ptaków w tym miejscu. W rejonie stacji monitoringu „Bolszoj Gusiniec” mniej liczna – (SC, GK, TB, MW);
 60. czeczotka tundrowa Carduelis hornemanni napotkana tylko raz na Kosnosie; parę obserowano 05.08.11 w rejonie jeziora (KN02) – (SC, GK);
 61. potrzos Emberiza schoeniclus – obserwowany w kilku miejscach na Kosnosie, zawsze pojedynczo – (SC, GK);
 62. trznadelek Emberiza pusilla– rozpowszechniony i liczny, szczególnie w rejonie Kosnosa; jeden z najliczniej obrączkowanych ptaków podczas naszego pobytu – (SC, GK, TB, MW);

  trznadelek - Emberiza pusilla
 63. śnieguła Plectrophenax nivalis – 10.08.11 – 1 os. obserwowany na Kosnosie w rejonie KN02 – (SC, GK);
 64. poświerka Calcarius lapponicus – pojedyncze ptaki obserwowano w kilku miejscach Kosnosa, m.in. 05 i 06.08.11  – (SC, GK, TB);

  Poświerka szponiasta (samiec) - Calcarius lapponicus

 

 Więcej zdjęć z wyprawy można zobaczyć w GALERII.