Dwie godziny na Helgolandzie (NIEMCY – XII/2014)

IMG_8832_cr_cr

Niemiecki Helgoland – 2 niewielkie wyspy (1, health 0 i 0,7 km²) na Morzu Pó?nocnym odleg?e od kontynentu o oko?o 70 km „przyci?gaj?” ptasie rzadko?ci jak magnes. Na prze?omie maja i czerwca przez dwa tygodnie Helgoland kusi? albatrosem czarnobrewym Thalassarche melanophris (do dzisiaj ?a?uj?, ?e si? nie spr??y?em i nie pojecha?em). Z ko?cem listopada (28.XI) pojawi? si? z kolei syberyjski trznadel szarog?owy Emberiza spodocephala, ptak rzadko odwiedzaj?cy Zachodni? Palearktyk? (na Helgolandzie ju? po raz trzeci). Postanowili?my z Radkiem Gwo?dziem pojecha? „odhaczy? sobie” tego trznadla. Wybierali?my si? co prawda jak ta przys?owiowa sójka za morze, ale w ko?cu po kilku przymiarkach wreszcie si? uda?o zgra? termin i noc? z 15 na 16 grudnia ruszyli?my ;-).  By?a to ko?cówka trzeciego tygodnia pobytu trznadla na Helgolandzie, którego obejrza?o ju? dziesi?tki ptasiarzy i nawet zosta? zaobr?czkowany.

BFpoprawione
Stwierdzenia trznadla szarog?owego w Zachodniej Palearktyce (N=19) wed?ug tarsiger.com. Mapka z rozmieszczeniem l?owym – BirdLife International
Rozk?ad stwierdze? trznadla szarog?owego w poszczególnych dekadach
Rozk?ad stwierdze? w poszczególnych miesi?cach

 

Po ca?onocnej podró?y do Cuxhaven sk?d odp?ywaj? promy na Helgoland dowiadujemy si? w kasie biletowej, ?e prom b?dzie wraca? dzisiaj nie jak planowano o 16 tylko godzin? wcze?niej. Oj niedobrze. B?dziemy mieli na trznadla maksimum 1,5 godziny. Czy zd??ymy ? Odp?dzamy k??bi?ce si? w naszych g?owach z?e my?li. Musi si? uda? i ju? :-).

Prom (tylko pasa?erski) o nazwie „Zabawna Dziewczyna” twardo stawia czo?o wysokim falom raz po raz zalewaj?cym pok?ad. P?yniemy po prostu w sztormie. Buja nie?le, co niektórzy pasa?erowie przegrywaj? walk? z objawami choroby morskiej.  Po 2,5 godzinie rejsu wreszcie docieramy do przystani na Helgolandzie. W?ród przyby?ych jest te? jeszcze kilku innych ptasiarzy wi?c jest szansa, ?e wspólnymi si?ami ptaka odnajdziemy. I rzeczywi?cie udaje si? to do?? szybko. Niestety bardzo mocno wieje, jest pochmurno, zaczyna pada? – „wymarzona” pogoda na obserwacje i zdj?cia :-/. Ale po kilkunastu minutach przez chmury przebija si? na d?u?sz? chwil? s?o?ce. Jest wi?c szansa na jakie? lepsze zdj?cia dokumentacyjne. Fotografowanie z r?ki przy takim wietrze i ruchliwo?ci trznadla nie by?o ?atwe, co wida? poni?ej. Miejscem przebywania syberyjskiego go?cia jest wej?cie na tzw. „Kringel” (pas umocnie? brzegu) – gdzie zbocze wzgórza opada do drogi i placu na obrze?ach jakich? magazynów, z pojedynczymi krzakami na zboczu wzgórza i skupiskami chwastów przy betonowym ogrodzeniu. Przeje?d?aj?ce co chwil? wózki wid?owe oczywi?cie p?osz? nam nasz skrzydlaty obiekt. Ale po kilkudziesi?ciu sekundach trznadel zawsze wraca na swoje „?mieci”.

Czas szybko min??. Pozostawiamy trznadla dla innych. Robimy szybki spacer  g?ówna ulic? przy porcie (Hafenstrasse) i wracamy na prom. Droga powrotna na kontynent by?a i szybsza i ju? zdecydowanie bardziej komfortowa. Morze si? uspokoi?o. Zm?czenie daje zna? o sobie, a przed nami jeszcze przecie? ca?a noc jazdy. Jednak warto by?o :-).

IMG_9971a
Prawie punktualnie (10:30) opuszczamy przysta? w Cuxhaven. Nic nie zapowiada sztormu.
IMG_9980a
Po godzinie rejsu nie by?o ju? tak spokojnie. Za chwil? pok?ad b?dzie mokry.
Black-faced Bunting 01
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 02
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 03
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 04
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 05
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 06
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 07
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 08
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 09
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 10
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 11
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 12
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
Black-faced Bunting 13
Trznadel szarog?owy / Black-faced Bunting (Emberiza spodocephala)
IMG_9985a
Helgoland – widok z Hafenstrasse w kierunku przystani promowej
IMG_9027a
Kolorowa zabudowa przy Hafenstrasse
IMG_9030a
Helgoland to obszar bezc?owy – przyci?ga
IMG_9990a
Za chwil? „Funny Girl” wyruszy w powrotny rejs